BVO Ministry

Bijbelstudies

De psalmist verklaart zijn liefde voor Gods Torah.

In onze Bijbels wordt doorgaans het woord Torah vertaald met “Wet”. En dat is eigenlijk niet helemaal juist.

Torah betekent meer: onderwijzing, lering, instructie, maar dan niet op een vrijblijvende manier. De Torah is het hart van de Joodse religie. Leven in de Geest van de Torah is voor elke Jood een levensopdracht, die voortdurend van vader op zoon/dochter moest worden overgebracht.

En dat geldt nu zeker ook voor ons – niet Joden –  die de Messias van Israël als hun Heer en Verlosser hebben aangenomen.

De kern van de Torah teken ik op uit de mond van rabbi Hillel: “Wat gij haat, doe dat uw naaste niet aan.  Dat is de hele Torah.  De rest  is uitleg.  Ga heen en leer”

Daarom, dat de psalmist zich blijft zich richten op de kennis van de Torah, die hem sterker heeft gemaakt, ja sterker dan al zijn vijanden! Waarbij zijn grootste vijand wellicht zijn eigen IK was

Zo hard hebben ook wij in deze wereld de Torah Gods nodig om stelling te nemen tegen de “vijand” en om met name ons eigen IK te overwinnen om innerlijk te kunnen veranderen tot de mens, zoals God die bedoeld heeft bij Zijn Schepping. Net zoals de psalmist!

De Here Jezus zegt hierover: “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.” (Mt 5:17 NBG51)

De Here bedoelt hier niet zozeer de naleving van de geboden en verboden, maar om de vervulling van de Torah (Wet) in en door Hem. Met andere woorden, Hij IS zelf de Torah! Het vleesgeworden Woord van God. En als wij in Hem zijn, leven wij naar de Geest van de Torah.

Of zoals Johannes het zegt: “Het Woord (Torah) is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.” (Joh 1:14 NBV21)

En dat is waarom wij de Bijbel bestuderen. Beseffende, dat ons kennen en weten beperkt is. We raken nooit uitgestudeerd. Maar toch!

En wat ons uit Gods Woord zo heeft geboeid hebben we aan het papier toevertrouwd, in de hoop, dat u er inspiratie uit kan halen om net als de psalmist Zijn Woord (Torah) echt lief te hebben.

En als het lezen van deze studies u aanleiding geeft erop te willen reageren of hebt U vragen, schroom niet en vul onderstaand contactformulier in.

    Dit formulier gebruikt Akismet om spam te verminderen. Leer hoe je gegevens worden verwerkt.