BVO Ministry

Bijbelstudies

In mijn jongere jaren leerde ik de Here Jezus eigenlijk al kennen. Maar ik was toen nog te veel bezig met de genoegens van de wereld om er echt serieus mee om te gaan. Carrière, gezin, hobby’s en een boeiende sociale omgeving namen mij te veel in beslag. Achteraf gezien mag ik rustig stellen, dat niet ik Hem, maar Hij mij niet heeft losgelaten.

Opa en kleindochter aan de studie

En toen Hij de tijd rijp achtte, opende Hij mijn ogen voor Zijn Bijbel; Zijn Woord. Ik ben een typische autodidact en zo was het hiermee ook. Geen theologische hogeschool of universiteit, maar veel lezen, onderzoeken en het volgen van diverse Bijbelstudies hielpen mij op de weg achter Jezus aan te gaan. “Het onderzoeken van de wegen des Heren” zou de Joodse traditie zeggen.

Vele Godsmannen/-vrouwen hebben met hun boeken mij geholpen te groeien in mijn geloof. En wat prijs ik mij dan gelukkig in Nederland te wonen, want wij hebben een keur van gedegen auteurs met name op dit terrein in ons land. Je zou het niet zeggen, als je het geestelijk niveau om je heen ziet!

Gebruikmakend van de literatuur en de inzichten die God mijzelf gaf ben ik nu alweer zo’n kleine dertig jaren bezig met het geven van Bijbelstudies (in kleine kring) en het doen van gastspreekbeurten in Evangelische- en/of Pinstergemeenten.

Een paar Bijbelstudies zal ik op deze pagina plaatsen. Ik hoop, dat ze u tot zegen mogen zijn.

Job heb ik altijd al een heel bijzondere figuur gevonden. Hoe kan een mens bij het verlies van 10 kinderen en al zijn bezit toch nog blijven zeggen: “de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, geprezen zij de Naam van de Heer”.

Wat een contrast met de “klassieke” opmerking die ik het meest krijg te horen: “Als er een God bestaat, waarom ……” en dan volgt doorgaans een aantal dramatische of diep tragische gebeurtenissen. En natuurlijk heb ik daar best begrip voor, maar soms is het dan juist goed om even stil te staan en naar Job te luisteren.

Ik heb geprobeerd het verhaal van Job -en wat wij er van kunnen leren – in een verkorte versie samen te vatten. Al met al toch nog een flink document geworden. Onnodig u te zeggen, dat ik niet de wijsheid in pacht heb; vele andere interpretaties zijn uiteraard ook mogelijk.

Het boek Job, deel 1

Het Boek Job , deel 2

In 2015 mocht ik in de Gemeenten waar ik gastspreekbeurten verzorg, het thema “de schat in aarden vaten”, behandelen. Een thema, dat ik heb ontleend aan Bijbelstudies van Watchman Nee en van broeder Johannes Braaksma (Baarn).

De Schat in aarden vaten

Het Altaar en de Tent, gebaseerd op studies van Watchman Nee, Johan Braaksma en Klaas Top