BVO Ministry

Ko de Jong

Ko en Marijcke de Jong

Ko de Jong, geboren in 1946 te Bandung (Indonesië) gaf als 18 jarige in een kleine huissamenkomst in Haarlem zijn hart radicaal aan de Heer over. En meteen was daar ook het verlangen om “iets” voor de Heer te doen.

Kinderwerker, jeugdleider, evangelist, diaken en oudste zijn ontwikkelingen geweest in zijn geestelijke loopbaan.

Zijn leermeesters waren o.a. br. Fedy Poetiray, br. Johan Maasbach, br. Joop Theys en br. Eduard van den Worm.

Meer dan 30 jaar diende hij, samen met zijn vrouw Marijcke, als voorgangersechtpaar in de Bethel Pinkstergemeente Den Haag. In 2005 hebben zij hun functie overgedragen.

Daarnaast werkte hij fulltime als Psychosociaal therapeut in verschillende functies in het Erasmus MC, het grootste academisch ziekenhuis van Nederland.

Momenteel vervult hij in verschillende gemeenten spreekbeurten en verzorgt hij  Bijbelstudies.

Ook wordt hij  als christelijk gezins-en relatie therapeut regelmatig gevraagd deskundige hulp te bieden.

Hun thuisgemeente is de Evangelische gemeente “de Rots” in Den Haag.

Het thema “aan Koningstafel” heeft hij o.m. in de Evangelische Vriendenkring in Barneveld behandeld.

Aan Koningstafel

Wat zegt de Bijbel over Dino’s? Wat wij erover weten, is wat de wetenschap, de literatuur en de media ons vertellen. Maar komen ze ook voor in de Bijbel? En zo ja, hoe valt dit dan te rijmen met Genesis 1?

Ko de Jong heeft hier studie naar verricht en deelt zijn uitkomsten met ons:

Dino’s