BVO Ministry

de Offers

Leviticus 1 t/m 7

De Bijbelstudies over de Offers in Leviticus dateren uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. Ze zijn zelfs een hele tijd gepubliceerd geweest op deze website. Daarna heb ik ze verwijderd om ruimte te maken voor nieuwere studies.

Nadat mij door een gemeente in Amsterdam gevraagd werd deze Offers alsnog te behandelen leek het mij goed ze weer op de website terug te plaatsen. Natuurlijk heb ik ze wat bijgesteld en een paar correcties aangebracht.

God zegene u bij het lezen van deze studies.