BVO Ministry

Eindtijdstudies

Vindt u het overdreven als ik zeg, dat wij in een bizarre en voor velen beangstigende wereld leven? Wellicht zult u zeggen, dat het in de geschiedenis van de mensheid nooit anders is geweest dan bizar en beangstigend. En daar hebt u gelijk aan, alleen de mate waarin in onze tijd de dingen gebeuren, de omvang en de impact daarvan op ons leven en op ons menszijn gaan de gebeurtenissen in de geschiedenis verre te boven. Neem alleen wat er nu (2022) gebeurt in Oekraïne, waar al zo’n 10 maanden lang een oorlog gaande is, waarop het woord “bizar” nauwelijks nog van toepassing lijkt.

Gruwelijk, zinloos, barbaars, mensonterend, onwezenlijk, dat zijn woorden die we hier misschien beter kunnen gebruiken. En dat allemaal in onze beschaafde wereld; onze wereld en toch gebeurt het! En niet alleen in Europa.

Daarnaast worstelen we met een nauwelijks nog beheersbare klimaatcrisis, wereldwijde pandemieën, grote hongersnoden, polarisatie en extremisme op vele niveaus en de voortdurende dreiging van een allesvernietigende atoomoorlog,

En dan heb ik het nog niet over de losgeslagen seksualiteit, de volstrekt uit de hand gelopen digitalisering, de sportverdwazing, de verafgoding van het entertainment en het toenemende verlies aan vertrouwen in politiek en landsbestuur. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.

Voor mij staat het vast, dat wij in een tijd leven die nergens in de historie – Bijbels gezien – zo voldoet aan de tekenen van een naderende Eindtijd als onze tijd.

Eén van de belangrijkste tekenen in onze tijd is mijns inziens het herstel van de staat Israël en wel in het land, dat God hen eens gegeven heeft. Na bijna twintig eeuwen verstrooiing in de wereld is Israël weer een soevereine staat en bewijst daarmee nog steeds Gods volk te zijn. Ook al zal in Israël niet iedereen dit volledig onderschrijven. Maar Israël heeft haar God wel vaker de rug toegekeerd; en het is altijd God zelf  geweest die vasthield aan Zijn verbond met dit volk en aan al Zijn beloften.  

Net zo zal God ook blijven vasthouden aan Zijn toezegging, eens deze van zonde doortrokken wereld te oordelen. Wij noemen dat – in navolging van de apostel Johannes – de Eindtijd.

En daar gaat het in deze studies over, waarbij ik direct de kanttekening plaats, dat het hier uiteraard om mijn interpretatie en denkbeelden gaat. Het resultaat van vele boeken lezen, Bijbelstudies volgen en een voortdurend blijven zoeken naar antwoorden in de Bijbel.

U mag er natuurlijk anders over denken.

Moge het lezen van deze studies u dichter bij het hart van de Vader brengen en uw geloof en vertrouwen versterken, wetende dat de “Eindtijd” niet alleen een moeilijke en ongekende periode in de geschiedenis van de mensheid zal zijn, maar ook de voleinding van Gods Heilsplan.

God zal uiteindelijk bewijzen, dat Hij in Zijn Messias Jezus Christus meer dan Overwinnaar is over al het kwaad onder de zon en dat Hij een toekomst in gedachte heeft, waarin Zijn Heerlijkheid allesomvattend zal zijn en de Here Jezus uiteindelijk als Koning zal heersen over de gehele wereld.

En dat wij Hem dan mogen zien, zoals Hij is. (1Joh. 3:2-3) en deel mogen hebben aan Zijn Heerlijkheid!

Het is verheugend te zien, dat zovele dienstknechten van de Here hun kennis en inzichten over deze bijzondere tijd middels hun boeken met ons hebben willen delen. Ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt omdat ik vind dat wij, als Gods kinderen, juist over deze tijd meer kennis en inzicht hard nodig hebben. Met deze studies tracht ik op mijn wijze daaraan een bijdrage te leveren. 

“Omdat Hij leeft!”