BVO Ministry

Eindtijdstudies

Vindt u het overdreven als ik zeg, dat wij in een bizarre en voor velen beangstigende wereld leven? Misschien zult u zeggen, dat het in de geschiedenis van de mensheid nooit anders is geweest dan bizar en beangstigend. En daar hebt u weer gelijk aan!

Alleen lijkt het mij, dat de mate waarin in onze tijd de dingen gebeuren, de omvang en de impact op ons leven en op ons menszijn in de geschiedenis haar gelijke niet kent.

Ik hoef u alleen maar te wijzen op de wereldoorlogen van de vorige eeuw en de absurde oorlogen in de Oekraïne en in het Midden-Oosten.

Op een ongekende wijze worden onschuldige mensen over en weer slachtoffer van dit geweld, worden duizenden jonge levens zinloos opgeofferd en worden infrastructuren met miljarden kostende wapens vernietigd.

En als wij, los van dit dwaze geweld, om ons heen kijken dan zien we een wereld, die met al haar techniek en wetenschap, wanhopig worstelt met schijnbaar onoplosbare problemen, zoals de bijna onbeheersbare klimaatcrisis, de uit de hand gelopen digitalisering, dreigende watertekorten, wereldwijde pandemieën, uitstervende diersoorten, antisemitisme en ga zo maar door.

Met op de achtergrond de voortdurende dreiging van een alles vernietigend nucleair conflict.

Ik hoor van heel veel mensen, dat ze grote moeite hebben met de wereld waarin wij leven. En ik denk terecht!

Het verschil met de tijden van toen is, dat wat toen lokaal ergens op aarde gebeurde geen of nauwelijks impact had op andere plekken in deze wereld. Dat is nu geheel anders. Maateregelen die partijen tegen elkaar nemen, van welke aard en op welke plek dan ook, treffen ons doorgaans allemaal!

Onze wereld zit gecompliceerd en volstrekt verweven in mekaar. En dat maakt het vaak zo beangstigend en onzeker.

Voor mij staat het dan ook vast, dat wij in een tijd leven die nergens in de geschiedenis – Bijbels gezien – zo voldoet aan de tekenen van een op handen zijnde Eindtijd.

Het belangrijkste teken is mijns inziens het volledig herstel van de staat Israël (1948). Na bijna twintig eeuwen verstrooid te zijn geweest is Israël weer een soeve­reine staat en bewijst daarmee nog steeds Gods volk te zijn. En sinds 1967 is Jeruzalem weer hun hoofdstad!

De Bijbel leert ons, dat er dan een tijd zal komen, waarin God zich weer daadwerkelijk en voor iedereen merkbaar met deze wereld zal gaan bemoeien. Dat zal een tijd van grote verdrukking zijn! Uiteindelijk zal dit uitmonden in de terugkomst van de Here Jezus op aarde en de oprichting van het Koninkrijk van God.

Wij noemen dat – in navolging van de apostel Johannes – de Eindtijd en daar gaat het in deze studies over. Althans ik probeer u daar, in relatief korte studies, iets over te vertellen, zoals ik dat zelf heb begrepen vanuit de Schrift. Wellicht prikkel ik u hiermee om er meer over te gaan lezen. Want het is juist in onze tijd uiterst belangrijk voor ons als christenen de door God gegeven tijden goed te leren onderscheiden, opdat we voorbereid zijn op wat nog staat te gebeuren en ons niet door allerlei fantasieën en valse Bijbeluitleggingen laten beïnvloeden. Het internet staat hier bol van!

Het is echter opvallend en verheugend, dat in de literatuur het aantal Bijbels betrouwbare boeken over dit thema nog steeds groeiende is. En ik raad u aan van dit aanbod gebruik te maken. Niet op een pessimistische of angstige wijze maar op een de Here Jezus verwachtende wijze.

Hieronder vermeld ik een aantal boeken die mij geholpen hebben op mijn zoektocht naar meer inzicht in dit onderwerp.

“Omdat Hij leeft!”

Mocht u vragen hebben of wilt u reageren, gebruik hiervoor ons onderstaand contactformulier. Ik beloof u mijn best te doen om u zo goed mogelijk te antwoorden.

    Dit formulier gebruikt Akismet om spam te verminderen. Leer hoe je gegevens worden verwerkt.