BVO Ministry

Arie Kok

Pastor Arie Kok

Pastor Arie Kok

Groeide op in een Indisch gezin, waarin het geloof in Jezus Christus centraal stond. Van jongs af aan is hij met het geloof vertrouwd geraakt en werd hem geleerd om hierin zijn houvast voor het leven te zoeken.

De huissamenkomsten, gehouden in het ouderlijk tehuis, staan hem nog steeds helder voor ogen. Mensen kwamen luisteren naar het Evangelie en na iedere dienst werd er natuurlijk lekker Indisch gegeten.

Soms was het zo druk dat er geen plaats was om te zitten en zat men gewoon op de grond, en de kinderen op de trap met een bordje op schoot. Een geweldige herinnering die hij nog altijd met warmte in zijn hart koestert.

God gaf hem een lieve vrouw en 3 mooie kinderen. En langzaam maar zeker begon Hij hun te gebruiken in de toenmalige gemeente. In het jaar 1979 begon hij op de bidstonden overdenkingen door te geven en al heel snel werd hem ook de bediening van Gods Woord tijdens de erediensten toevertrouwd.

Samen met zijn vrouw Marjan volgden zij de Bethel Bijbelschool in Utrecht. En in 1994 begonnen ze De Open Deur gemeente in Alphen aan den Rijn. In 1998 werden zij ook tot het voorgangersambt in de gemeente in Tiel geroepen, die zij tot 1 april 2012 trouw gediend hebben. Zelfs nadat de Here zuster Marjan naar Huis haalde.

Broeder Arie moest alleen met de Here verder.

Al vlug voelde hij, dat de De Heilige Geest hem steeds meer op zijn hart legde om vooral de jonge aspirant leiders te stimuleren en te coachen. In november 2014 begon hij met coaching-sessies voor hen die zich in het leiderschap verder wilden bekwamen. Hij merkte al vlug, dat hiernaar grote behoefte was, mede gelet op de vele enthousiaste reacties die hij mocht ontvangen.

Anno 2020 is broeder Arie nog steeds met veel enthousiasme bezig met het coaching werk. Daarnaast vervult hij het Pastorschap van de Bethel Pinkstergemeente te Alphen aan de Rijn met veel liefde en inzet.

Zijn grote passie voor het Woord van God komt vooral tot uiting in zijn inspirerende en bemoedigende boodschappen.

Twee van zijn Bijbelstudies over het Leiderschap mocht ik op deze website plaatsen,

Leiderschap